GRUPA I - MUSZELKI

PLANOWANE WYDARZENIA
NA LUTY 2020Urodziny Gdyni - 10.02
Walentynki – 14.02
Dzień Kota – 17.02
Tłusty czwartek -20.02

---------------------------------------------------------------------------------------

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ
NA LUTY 2020TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY.
2. PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE: NA ROWERZE, NA MOTORZE.
3. KOTY I KOCIAKI.
4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK.

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

- kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,
- kształtowanie kompetencji muzycznych,
- zachęcanie do wspólnych zabaw ruchowych i przy muzyce,
- rozwijanie percepcji wzrokowej
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- stymulowanie rozwoju mowy,
ćwiczenia motoryki małej i sprawności manualnej,
- utrwalanie zasad przestrzegania zasad higieny przed posiłkami,
- kształtowanie zainteresowania światem zwierząt,
- poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych,
- aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek,
- kształtowanie umiejętności tworzenia rytmów zgodnie ze wzorem,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania lewej i prawej strony,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poszerzanie wiadomości na temat kotów,
- próby w nabieraniu sprawności w posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi,
- klasyfikowanie pojazdów i wyszukiwanie podobieństw i różnic w określonych grupach,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania różnic między obrazkami,
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze,
- kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania
się w przedszkolu i poza nim,
- kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
- utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112.

---------------------------------------------------------------------------------------


PIOSENKI NA LUTY 2020Numer alarmowy - sł. Natalia Łasocha, muz. Piotr Opatowicz

Jeden, jeden, dwa,
ważny numer każdy zna!

Kiedy życiu coś zagraża,
gdy chodzi o zdrowie,
zadzwoń: jeden, jeden, dwa,
wezwij pogotowie.

Gdy w pobliżu coś się pali,
przyzwolenie masz,
wykręć: jeden, jeden, dwa,
prędko dzwoń po straż!

Jeśli widzisz, że ktoś kradnie,
niszczy lub zastrasza,
wybierz: jeden, jeden, dwa,
- policja się zgłasza.

Zawsze gotowi,
pomoc niesiemy.
Gdy wybierzesz sto dwanaście,
wszyscy odbierzemy!

Jeden, jeden, dwa,
ważny numer każdy zna!---------------------------------------------------------------------------------------


KONSULTACJE PEDAGOGICZNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W MIARĘ POTRZEB RODZICÓW,
PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ


Przedszkolowo.pl logo