GRUPA II - RYBKI

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - EDUKACYJNEJ
CZERWIEC 2021


Temat 1.: Jak zostać sportowcem?
Temat 2.: Odwiedzamy zwierzęta na wsi.
Temat 3.: I oto przyszło lato…
Temat 4.: Hej, na wakacje czas!

____________________________________________________________

Cele ogólne:Obszar fizyczny


• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
• kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych
• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych
• rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
• rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków
• rozwijanie percepcji dotykowej
• doskonalenie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej
• kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny


• rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
• wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób
• wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej
• doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć
• rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach
• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
• kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną
• wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
• rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

Obszar społeczny


• wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
• wzmacnianie samoświadomości
• kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• obdarzanie uwagą osoby dorosłe
• współdziałanie z dziećmi w zabawie
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania w grupie
• wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar poznawczy


• rozwijanie umiejętności matematycznych
• rozwijanie logicznego myślenia
• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich
• rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
• poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych
• utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
• rozwijanie percepcji wzrokowej
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
• poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
• poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
• doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
• rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
• doskonalenie orientacji w przestrzeni
• rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
• wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
• doskonalenie umiejętności przeliczania
• rozwijanie spostrzegawczości
• rozwijanie percepcji dotykowej
• doskonalenie umiejętności wokalnych
• rozwijanie ciekawości poznawczej

____________________________________________________________

WIERSZ NA CZERWIEC

"Lato upragnione"
Katarzyna Wójcik - Bożętka


Biorę rower na spacerek
i już górki pędzę, hop.
Wiatr we włosach, słońce w plecy,
ruszam na wycieczki trop.
Piasek złoci się na plaży,
wietrzyk chłodzi moją twarz.
Mewa krzyczy, morze szumi,
wakacyjny nadszedł czas!
Wszystkie dzieci roześmiane
grają w berka albo w klasy.
Razem z mamą, razem z tatą
robią w trawie wygibasy.
Pełne śmiechu, pełne słońca
lato, lato upragnione.
W końcu po tak długim roku
przyszło do nas wytęsknione!

____________________________________________________________


PIOSENKA NA CZERWIEC

"Wakacje, wakacje !"
sł. Miłosz Konarski, Karolina Gawlil; muz.Miłosz Konarski


Ref. Wakacje, wakacje kryją się za rogiem,
wakacji się bardzo doczekać nie mogę.
Wakacje, wakacje, wakacje tuż, tuż,
Jak można je spędzać, podpowiem Wam już.

1. W wakacyjną podróż wybrać się daleko,
noc spędzić w namiocie, poleżeć nad rzeką.
Truskawki zajadać, ryby łowić w stawie,
każdy dzień calutki spędzać na zabawie.

Ref. Wakacje, wakacje, wakacje...

2. Wspinać się po górkach, grzybów szukać w lesie,
słuchać jak w jaskini twój głos echo niesie.
Głowę trzymać w chmurach, zamki stawiać z piasku,
codziennie jeść lody w słońca letnim blasku.

Ref. Wakacje, wakacje, wakacje...

3. Skarbów szukać z mapą, pijać lemoniadę
i na rowerową ruszać eskapadę.
Zanurkować w morzu, udawać rekina...
Zanim się spostrzeżesz, wakacji jest finał.

Ref. Wakacje, wakacje kryją się za rogiem,
wakacji się bardzo doczekać nie mogę.
Wakacje, wakacje, wakacje tuż, tuż,
Jak można je spędzać, wie każdy z Was już.

____________________________________________________________


DZIEŃ MAMY I TATY MAJ 2021Przedszkolowo.pl logo