GRUPA III - DELFINKI

DELFINKI GR III


ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LUTYTEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Baśnie, bajki, legendy
2. Wynalazki
3. Bale, bale w karnawale
4. W dawnych czasach

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
- ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
- odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
- utrwalenie nazw figur geometrycznych;
- rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b;
- doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
- rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
- doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
- rozwijanie umiejętności tanecznych;
- wprowadzenie litery n, N;
- doskonalenie motoryki małej;
- doskonalenie koordynacji ręka-oko;
- wprowadzenie liczby 0;
- doskonalenie motoryki małej;
- rozwijanie umiejętności muzycznych;
- wprowadzenie liczby 10;
- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
- rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
- doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
- rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
- kształtowanie twórczego myślenia;
- doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
- rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
- rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

PIOSENKI

Lubimy bajki
Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

3. Abrakadabra, hokus-marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się. (×2)

ROM POM POM
To najnowszy taniec - Rom pom pom
Same nogi rytm ten tańczyć chcą
Więc podajmy sobie ręce 1 2 3
I zatańczmy dookoła ja i ty.

Ref. Rom pom pom
Chciałbym stanąć w miejscu, ale nogi tańczyć chcą
Rom pom pom
Ja chcę stanąć, nogi tańczyć chcą.

Teraz się odwróćmy jeden skok
Podajmy ręce tyłem w bok
Kołyszemy się w tym tańcu raz i dwa
I zabawa przedszkolaków dalej trwa.

Ref. Rom pom pom…

Zawiążemy koło wszyscy wraz
Unieść w górę ręce nadszedł czas
Cztery kroki więc do przodu, piękny skłon
A wracając zaśpiewamy rom pom pom.

WIERSZE

ZIMA ZIMIE NIE RÓWNA
Taka zima to nie zima
śniegu nie ma, mróz nie trzyma,
plac się zmienia w staw dla żab,
z dachów ciągle kap, kap, kap.

Rano deszcz, w południe deszczyk
i wieczorem pada jeszcze.
W nocy nie przychodzi mróz,
słychać wody plusk, plusk, plusk.

Już o zimie nie pamiętasz
choć wskazuje ją kalendarz.
Luty– wszyscy mówią nam,
deszcz zaprzecza pam, pam, pam

KARNAWAŁ
Już KARNAWAŁ
Włożył maskę
Drzwi otworzył
Z hukiem!
Z trzaskiem!
Wpadł jak wicher
Do pokoju!
W czym?
W karnawałowym stroju!
-Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki
I cekiny
Nut wesołych
Dwie kieszenie
I do tańca zaproszenie-----------------------------------------------

KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z RODZICEM.


Przedszkolowo.pl logo