GRUPA IV - WILKI MORSKIE


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC 2021:


Tydzień I. LATO-CZAS ZABAWY
Tydzień II. IDZIE LATO PRZEZ ŚWIAT
Tydzień III. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
Tydzień IV. DO WIDZENIACELE OGÓLNE


- rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
- doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych
- stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
- doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
- rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
- rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek;
- rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
- rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
- kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
- stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
- stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
- kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.
____________________________________________________________

PIOSENKA DO NAUKI

" WAKACJI CZAS"


1.Żółty kolor jak radosne słońce,
co na niebie latem jasne i gorące.
Kolorowych kwiatów wszędzie pełno jest
ciepłe słońce wita lato z nami też.

Ref: Już wakacji nadszedł czas,
lato, lato wita nas.x4

2.A niebieski to jest kolor nieba.
Nieba dużo tutaj zawsze nam potrzeba,
no bo niebo zawsze tak wesołe jest,
kiedy słońce świeci a nie pada deszcz.

Ref: Już wakacji nadszedł czas,
lato, lato wita nas.x4


____________________________________________________________

WIERSZ DO NAUKI

" POŻEGNANIE "Już ostatni dzień w przedszkolu przy stoliku swoim siadasz.
Łezki płyną, lecz śniadanie z apetytem zjadasz.
Przykro będzie się pożegnać z zabawkami w swojej Sali.
Pięciolatki tutaj przyjdą, choć są jeszcze tacy mali.
Pani patrzy na nas smutno, łzy ociera gdzieś w ukryciu.
Bo to pierwszy wielki zakręt, w naszym nowym, małym życiu.

Tak w przedszkolu było miło, tyle czasu się tu było. 
Dziś żegnamy swe przedszkole, bo czas myśleć już o szkole.
Zostawiamy swe zabawki, które smutno spoglądają. 
Wiedzą wszystkie o tym dobrze, że dziś z nami się rozstają.
Nasze panie też są smutne lecz my wszyscy przyrzekamy, 
że będziemy bardzo grzeczni, bo nauka jest przed nami.____________________________________________________________

Przedszkolowo.pl logo