PERSONEL PRZEDSZKOLA

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Hanna Nowak - dyrektor przedszkola

GR. I - Maluszki - Muszelki:

mgr Ewa Torchała - nauczyciel mianowany;
Agnieszka Klin - nauczyciel stażysta;
mgr Hanna Nowak - nauczyciel dyplomowany;

GR. II - Średniaki - Rybki:

mgr Magdalena Kramkowska - nauczyciel mianowany;
mgr Grażyna Kłosowska - nauczyciel dyplomowany;
mgr Kamila Langa - Nowakowska /zastępstwo/

GR. III - Podstarszaki - Delfinki:

mgr Alicja Piepka - nauczyciel dyplomowany;
mgr Joanna Ochota - Derc - nauczyciel dyplomowany.

GR. IV - Starszaki - Wilki Morskie:

mgr Barbara Kwiatkowska - nauczyciel mianowany;
mgr Anna Sommer - nauczyciel kontraktowy;

J. angielski - mgr Karolina Kraszewska - nauczyciel stażysta;
Logopeda - Weronika Dowżycka - nauczyciel stażysta;

Obsługa i administracja:

Maria Burkacka - główna księgowa
Agnieszka Styczyńska - kadry
Gabriela Repta - intendent
Justyna Krawczyk - szefowa kuchni
Lucyna Wrycz - Rekowska- pomoc kuchni
Elżbieta Nasiłowska - pomoc kuchni
Joanna Kamyszek - pomoc nauczyciela w Muszelkach
Joanna Sobota - woźna - Muszelki
Zofia Borowska - woźna - Rybki
Iwona Stefańska - woźna - Delfinki
Terenia Lesner - woźna - Wilki Morskie
Sławomir Ochtera - konserwator

ADO - Hanna Nowak
IODO - Aleksandra Nodzyńska
Przedszkolowo.pl logo