PROCEDURA CZASU POBYTU DZIECKA

Procedura realizowana w Przedszkolu nr 52 od 1 października 2019r.

Rozdział I

1. W Przedszkolu nr 52 w Gdyni obowiązuje elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka.

2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca).

3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni (Uchwała nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019r.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

4. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wkładając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.

5. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia i odebrania dziecka.

6. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci
z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie papierowej.

7. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola, a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola, a godzina wyjścia nie została zgłoszona nauczycielowi/intendentowi, czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola.

8. W przypadku gdy karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola i godzina wejścia nie zostanie podana nauczycielowi/intendentowi, czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.

9. W przypadku gdy karta zbliżeniowa nie zostanie odbita danego dnia, a dziecko jest obecne w przedszkolu, czas naliczany jest od otwarcia do zamknięcia przedszkola 6.30-17.00.

10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza ten fakt nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi.

Rozdział II

W celu sprawnego planowania pracy przedszkola i wygody dla rodziców prosi się rodziców
o wyrobienie Karty Mieszkańca. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna przez 3 lata. Można ją odebrać w 25 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta – Gdynia InfoBox, Informacja Turystyczna, Centrum Aktywności Seniora oraz wszystkie Rady Dzielnic. Karta daje możliwość bezpłatnego korzystania z największych gdyńskich atrakcji kulturalnych i sportowych. Zapewnia też wiele zniżek i profitów stworzonych specjalnie dla mieszkańców Gdyni.

Składanie wniosków o wydanie Karty Mieszkańca. Bliższe informacje o karcie na stronie:
karta.miasto.gdynia.pl

W przypadku, gdy rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie posiada uprawnień do wyrobienia Karty Mieszkańca na wniosek rodzica będzie wydawana Biała Karta.

Rozdział III

W związku z rzeczywistym naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
z wykorzystaniem czytników elektronicznych, należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka „siebie” – czyli rodziców oraz osoby trzecie. Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka w przedszkolu u nauczycieli grup, aby administrator sieci mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

Aby upoważnić osobę w systemie do odbioru dziecka należy:

1. Wejść na stronę www.gdynia.pl

2. Wybierać zakładkę Karta Mieszkańca.

3. Po prawej stronie wybierać zakładkę logowanie.

4. Jeżeli logowanie następuje po raz pierwszy należy założyć konto, jeżeli posiada się konto należy wcisnąć – zaloguj się.

5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka.

6. W panelu Moje dane wybrać zakładkę Przedszkole.

7. W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie należy wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku).

Procedura obowiązuje od 1 października 2019 roku.
Przedszkolowo.pl logo