RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Dzień zaczynamy o godz. 6 30, a żegnamy się z ostatnim dzieckiem o godz. 17 00

Rytm dnia:


6:30-7:45 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka i zajęcia indywidualne z dziećmi
7:45-8:00 ćwiczenia poranne - zabawy i ćwiczenia ruchowe
8:00-8:30 śniadanie
8:30-9:00 mycie zębów, zabawy badawczo-konstrukcyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Prowadzenie obserwacji dzieci
9:00-10:00 zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych
10:00-10:15 drugie śniadanie
10:15-11:35 zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki - poznawanie bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego i społecznego
11:30-12:30 obiad
12:00-14:00 relaksacja na leżakach przy muzyce lub literaturze w grupie najmłodszej
12:30-14:00 tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, oraz werbalnej dzieci. Praca indywidualna, kompensacyjno -stymulacyjna z dziećmi
14:00-14:45 podwieczorek
14:45-17:00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci
Przedszkolowo.pl logo