SIERPIEŃ 2020

Szanowni Rodzice,

Proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 - SIERPIEŃ 2020

Poniższe zgody i oświadczenia należy wypełnione i podpisane dostarczyć do Przedszkola w chwili przyprowadzenia dziecka (poniedziałek 3 LIPCA).

Brak dokumentów skutkować będzie nie przyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.

Proszę o:
- cierpliwość i czas w trakcie przyprowadzania i odbioru dzieci;
- zachowanie 2 m odległości od siebie na zewnątrz budynku;
- przed wejściem oczekuje tylko jeden rodzic z dzieckiem bez osób towarzyszących.

Rodzice i dzieci powyżej 4 r.ż. obligatoryjnie w maseczkach.

REGULAMINEM POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 - SIERPIEŃ 2020
http://appdata.przedszkolowo.pl/publications/news/c823e2a3c48dcd1cdee27624951b16c61a2daf7a/350619fb7d339f2279dd856f949677093d5d51ca/regulamin-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-w-okresie-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-sierpien-2020.pdf

OŚWIADCZENIA - plik do pobrania
http://appdata.przedszkolowo.pl/publications/news/19ec5e0c3bed84689306d4e4d4060620188869c9/c505af779e24878b4a2674f356e2263ba4ba9d05/oswiadczenia.pdf

Przedszkolowo.pl logo